Site Loader
Bačići 58 BA-71000, Sarajevo

Koliko često je potrebno raditi kalibraciju?

Pitanje nije da li je potrebno kalibrirati uređaje koje koristite za mjerenja, nego koliko često je potrebno raditi kalibraciju. Ne postoji odgovor koji vrijedi u svakoj situaciji. U mnogim slučajevima, zahtjevi za kalibracijom zavise od konkretne aplikacije, sistema kvaliteta, industrijskih standarda, performansi ili sigurnosnih regulativa. Postoji nekoliko stvari koje je potrebno uzeti u obzir kada se razmatra učestalost kalibracije.

Period kalibracije preporučen od strane proizvođača. U specifikaciji proizvođača je obično navedeno koliko često je potrebno kalibrirati uređaj. Imajte na umu da aplikacije sa kritičnim mjerenjima mogu zahtijevati drugačije intervale. Zahtjevi u pogledu kalibracije u ovim slučajevima su obično strožiji ili industrijski definirani, a intervali kalibracije su kraći (ASTM 2570, ISO 9000, ISO/IEC 17025, MIL-STD xxx).

Prije velikog projekta sa kritičnim mjerenjima. Pretpostavimo da radite testiranje u postrojenju koje zahtijeva visoko precizna mjerenja. Odredite koje instrumente ćete koristiti za to testiranje i provjerite jesu li ti instrumenti unutar specifikacija prije nego ih budete koristili. Najbolji način da provjerite da li je instrument unutar specifikacija jeste da ga pošaljete na kalibraciju. Kada se instrument vrati sa kalibracije, ostavite ga na sigurno mjesto i nemojte ga koristiti prije nego započnete sa mjerenjima. Kalibracija prije projekta sa kritičnim mjerenjima je izuzetno važna. Ukoliko ćete donositi odluke ili poduzimati radnje na osnovu mjernih rezultata, bitno je da osigurate sa visokim stupnjem pouzdanosti da korišteni standardi ostaju unutar specifikacije.  

Poslije velikog projekta sa kritičnim mjerenjima. Kao što je važno raditi kalibraciju prije projekta sa kritičnim mjerenjima, tako je važno napraviti kalibraciju i poslije. Ukoliko ste kalibrirane testne uređaje koristili samo za kritična mjerenja, najbolja je praksa da te iste uređaje pošaljete nazad na kalibraciju poslije testiranja. Kada dobijete rezultate kalibracije, znat ćete da li su izvršena mjerenja kompletna i pouzdana. U nekim industrijama, kao npr. farmaceutskim, kalibracija prije i poslije projekta sa kritičnim mjerenjima može biti zahtjev. Ovo osigurava da korišteni standard može pokazati da li se stanje van tolerancije pojavilo prije, tokom ili poslije kritičnih mjerenja.

Poslije događaja. Ukoliko je Vaš instrument pretrpio neko oštećenje, npr. nešto je uništilo unutrašnju zaštitu od preopterećenja ili se desilo fizičko oštećenje, najbolja je praksa uređaj poslati na kalibraciju s ciljem provjere integriteta cijelog uređaja. Ovo je važno jer ponekad možda fizičko oštećenje neće biti vidljivo na uređaju, poput udubljenja, ogrebotine ili slomljenog konektora, a uređaj možda neće ispravno funkcionisati. Kalibracija će potvrditi da li je uređaj ili bitne unutrašnje komponente u ispravnom stanju.

Po zahtjevima. Neka mjerenja zahtijevaju kalibriranu, certificiranu testnu opremu neovisno o veličini projekta. Imajte na umu da ovaj zahtjev ne mora biti eksplicitno naveden, već se jednostavno očekuje da je ispunjen na osnovu zahtjeva industrijskih standarda. Uvijek pregledajte zahtjeve i specifikacije procesa prije nego izvršite mjerenja. Najčešći zahtjev je godišnja kalibracija, ali ovo može drastično varirati u ovisnosti od aplikacije, industrijske regulative i zahtjeva sistema kvaliteta.

Mjesečno, kvartalno ili polugodišnje. Ukoliko radite uglavnom kritična mjerenja i radite ih često, kraći vremenski razmak između kalibracija znači manja vjerovatnoća pojave upitnih testnih rezultata. U većini slučajeva kalibracija u kraćim intervalima Vam omogućuje bolje specifikacije. Korisnici opreme trebaju ispitivati trendove u opremi koju kalibriraju i periodično ih provjeravati, pri tome bilježeći promjene. Starenjem opreme, npr., uočljiv je drift opreme prije sljedećeg ciklusa kalibracije. Pregled trendova ili rezultata kalibracije iz godine u godinu pomaže korisnicima da shvate kada se uređaj treba kalibrirati specifično za njihovu aplikaciju i upotrebu. Korisnici mogu da se odluče da kalibriraju opremu u kraćim ili dužim ciklusima u ovisnosti o rezultatima koje vide tokom vremena.

Godišnje. Ukoliko radite kombinaciju kritičnih i nekritičnih mjerenja, godišnja kalibracija je obično dobar izbor. Na taj način postižete dobru ravnotežu između pouzdanosti mjerenja i troškova kalibracije.

Svako dvije godine. Ukoliko rijetko radite kritična mjerenja ili ne izlažete Vaš mjerač različitim događajima koji mogu da ugroze njegovu ispravnost, veći ciklus kalibracije može biti isplativ.

Nikada. Ako Vaš rad zahtijeva samo brzu provjeru napona („Da, to je 480 V!“), kalibracija se čini suvišnom. Ali šta ako je Vaš uređaj bio izložen događaju? Kalibracija u ovom slučaju Vam omogućuje da pouzdano možete koristiti uređaj za testiranja.

Post Author: Berina Islamovic

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *