Micom BH je društvo čija je osnovna djelatnost prodaja mjernih instrumenata i opreme. Micom BH je dio grupacije, koja je na području jugoistočne Evrope najveći distributer takve robe.
Kompanija je osnovana 1991. godine i danas Micom grupacija zapošljava 30 osoba, od kojih su većina inženjeri elektrotehnike i mašinstva. Za više detalja o području rada društva MICOM BH, posjetite stranicu www.micom.ba.

Laboratorij društva MICOM BH osnovan je 2019. godine i kao nezavisna organizaciona jedinica pruža usluge kalibracije mjerila temperature. Laboratorij zapošljava inženjere elektrotehnike i mašinstva sa velikim iskustvom u oblasti kalibracije i termometrije. Kao sekundardni industrijski laboratorij, MICOM pruža usluge kalibracije svih termometara koji se najčešće koriste u industriji, uključujući termoparove, otporničke termometre i samopokazne termometre, osiguravajući rezultate kalibracije i mjernu nesigurnost takvu da odgovara aplikacijama u industriji. Na taj način našim klijentima osiguravamo kvalitet, smanjujemo troškove, povećavamo učinkovitost i što je najvažnije, štitimo ljudske živote.

U  Micom-u čvrsto vjerujemo da naše usluge kalibracije moraju biti tehnički besprijekorne, ugodne za klijenta i izvršene na vrijeme. Pozivamo Vas da se i sami uvjerite u kvalitet naših usluga.

 

Politika kvaliteta

      Pouzdano upravljanje

 

U cilju pružanja stalno kvalitetnih usluga, identificirali smo sve neophodne procese i resurse za kvalitetno odvijanje naše ukupne djelatnosti kojima pouzdano upravljamo, tako da su sve relevantne aktivnosti dokumentirane i kontrolirane, resursi planirani i obezbijeđeni, te su dodijeljene odgovornosti i ovlaštenja za izvršavanje istih.

 

      Pouzdanost ispitivanja

 

Upravljanje aktivnostima se zasniva na analizi dokumentiranih činjenica o pouzdanosti rezultata naših kalibracija, kako bi naše odluke bile kvalitetno donesene i predstavljale garanciju za daljnji kvalitetan rad.

 

      Timski rad

 

Da bismo dugoročno zadržali svoju poziciju, podržavamo timski rad i međusobno uvažavanje svih uključenih u rad Laboratorije za kalibraciju društva MICOM BH.

 

      Kontinuirana edukacija i učenje

 

Ispunjenje ove vizije postižemo stalnim educiranjem u relevantnim oblastima, planiranjem i preispitivanjem svih aktivnosti, uspostavljajući na taj način jedinstvo naših stručnih i naučnih stremljenja i djelovanja, a time i prepoznatljiv kvalitet usluga koje pružamo u lLaboratoriji za kalibraciju.

      Nepristrasnost i objektivnost kalibracije

 

Svi uposlenici laboratorije opredjeljeni su na stalna istraživanja, prepoznavanja i ispunjavanja zahtjeva svih relevantnih zakona, standarda i novih naučnih praksi, kako bi u svakom trenutku ponudili nepristrasne i objektivne usluge i rezultate mjerenja na zadovoljstvo Klijenata.

 

      Fokus na klijente

 

S obzirom da svoju djelatnost obavljamo u skladu sa zahtjevima i očekivanjima zainteresiranih strana i naših Klijenata, opredijeljeni smo i odgovorni da za naše Klijente uspostavljamo trajne i partnerske odnose, kako bismo postigli obostranu korist i zadovoljstvo, a s ciljem poboljšanja tačnosti, efikasnosti i efektivnosti procesa Klijenata.

 

      Kontinuirano preispitivanje

 

Usluge koje obezbjeđuje MICOM BH d.o.o. moraju uvijek biti na zadovoljstvo naših Klijenata i relevantnih organa, a ako se desi da nisu, moraju biti preispitane i poboljšane.