Kalibracija mjerila temperature

MICOM nudi usluge kalibracije mjerila temperature po standardu ISO17025 za sve vrste termoparova, otporničkih termometara i digitalnih termometara u laboratoriji i na Vašoj adresi.

TERMOPAROVI

Temperaturno područje: -25 °C do 600 °C

Svi tipovi: J, K, T, N, E, B, R, S

OTPORNIČKI TERMOMETRI

Temperaturno područje: -25 °C do 600 °C

Industrijski PRT (Pt100, Pt25, Pt1000…)

DIGITALNI TERMOMETRI

Temperaturno područje: -25 °C do 600 °C

Svi tipovi (termoparske i otporničke sonde)

Testiranje beskontaktnih mjerila temperature

Testiranje beskontaktnih mjerača temperature u laboratoriji i na Vašoj adresi u temperaturnom opsegu od -15 °C do 120 °C. Uvjerite se da su mjerenja koja pokazuje Vaš beskontaktni mjerač temperature ispravna!