Za naše klijente koji žele proširiti svoje znanje, pripremili su sljedeće edukacijske programe:

– Osnove sljedivosti i mjerne nesigurnosti
Naučite šta znače termini sljedivost i mjerna nesigurnost da biste pravilno koristili opremu i
ispravno tumačili certifikate o kalibraciji.
– Pravilno mjerenje temperature termometrima
Radionica u kojoj ćete imati priliku da radite sa različitim termometrima za različite vrste
aplikacije, upoznavajući se sa najčešćim greškama pri radu sa termometrima.
– Kalibracija i interna provjera industrijskih temperaturnih blokova
Naučite kako provesti internu provjeru Vaših temperaturnih blokova da biste povećali njihovu
efikasnost i tačnost.
– Kalibracija i održavanje procesne instrumentacije
Seminar koji uključuje module: Osnove kalibracije procesne instrumentacije, Kalibratori strujne
petlje, Kalibratori pritiska, Temperaturni kalibratori, Dokumentirana procesna kalibracija, HART
pretvarači.
– Uvod u termografiju
Seminar u kome učesnici imaju priliku saznati više o termografiji u teoriji i praksi, te upotrebi u
različitim industrijama: elektrothenici, mašinstvu, građevinarstvu…

Svi navedeni programi obuke se izvode u prostorijama društva MICOM BH ili u vašoj organizaciji prema vašim specifičnim potrebama i kada vama odgovara. Kontaktirajte nas za više informacija.