Kalibracija mjerača električnih veličina

Ukoliko Vam je potrebna provjera Vaših mjerača električnih veličina da biste bili sigurni da vršite tačna mjerenja u Vašem procesu, možemo Vam ponuditi sljedivu (neakreditovanu) kalibraciju uređaja iz sljedećih grupa:

  • Digitalni multimetri
  • Analogni multimetri
  • Stolni multimetri
  • Strujna kliješta
  • Testeri električnih veličina
  • Mjerači otpora izolacije
  • Mjerači otpora uzemljenja
  • Procesni kalibratori