MICOM nudi usluge kalibracije mjerila temperature po standardu ISO17025 za sve vrste termoparova, otporničkih termometara i digitalnih termometara u laboratoriji i na Vašoj adresi.