MICOM nudi usluge akreditovane kalibracije mjerila temperature po Standardu BAS EN ISO/IEC 17025:2018 za sve vrste termoparova, otporničkih termometara i digitalnih termometara u laboratoriji i na Vašoj adresi.