Koliko često je potrebno raditi kalibraciju?

Koliko često je potrebno raditi kalibraciju? Pitanje nije da li je potrebno kalibrirati uređaje koje