Zašto moj temperaturni senzor nije uspješno prošao kalibraciju?

Zašto moj temperaturni senzor nije uspješno prošao kalibraciju? Temperatura je parametar koji se najčešće mjeri